(ФОТО)ИЗГОРЕНАТА КУЌА НА ‘РЖЕВИ ВО 1944 ГОДИНА,ОД СТРАНА НА ГЕРМАНСКИОТ ОКУПАТОР

(ФОТО)ИЗГОРЕНАТА КУЌА НА ‘РЖЕВИ ВО 1944 ГОДИНА,ОД СТРАНА НА ГЕРМАНСКИОТ ОКУПАТОР

2821
0
Сподели

Немаме податок дали оваа куќа се наоѓа на истото место сега Ti-Amo…….